logo ptcho

Zarejestruj się

Konto użytkownika *

Nazwisko *

Imię *

Adres korespondencyjny

Miejscowość *

Ulica *

Numer budynku *

Numer mieszkania

Kod pocztowy *

Status zawodowy *

Dane Członka Towarzystwa Medycznego

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (zarówno usług własnych jak i podmiotów trzecich) przez spółki Grupy Viamedica*. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zgoda na dostarczanie informacji marketingowych drogą elektroniczną

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) wyrażam zgodę na dostarczanie mi informacji marketingowych drogą elektroniczną.