logo ptcho

Wybierz książkę

Biblioteka Chirurga Onkologa, Tom 1 Węzeł chłonny wartowniczy

Autorzy: Arkadiusz Jeziorski (red.), Piotr Rutkowski (red.), Janusz Piekarski (red.), Dawid Murawa (red.)
ISBN: 978-83-7599-754-5
Wydawca: VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. (Grupa Via Medica)
Rok wydania: 2014
Opis książki:

Podręcznik jest zbiorem aktualnych informacji na temat węzła wartowniczego, jakie ukazały się w literaturze światowej w ostatnich latach, stanowi także zbiór obserwacji, przemyśleń i wyników badań własnych autorów poszczególnych rozdziałów. Zawiera informacje specjalistyczne o charakterze zaleceń postępowania w wielu nowotworach, które mogą być wykorzystane w pracy klinicznej zarówno przez chirurgów onkologów, pracujących w referencyjnych ośrodkach onkologicznych, jak również przez lekarzy innych specjalności zajmujących się pacjentem chorym na nowotwór.

Biblioteka Chirurga Onkologa, Tom 2 Elektrochemioterapia – przydatność kliniczna w leczeniu nowotworów zlokalizowanych w powłokach ciała

Tytuł oryginału: Biblioteka Chirurga Onkologa, Tom 2 Elektrochemioterapia – przydatność kliniczna w leczeniu nowotworów zlokalizowanych w powłokach ciała
Autorzy: Arkadiusz Jeziorski (red.), Piotr Rutkowski (red.)
ISBN: 978-83-7599-865-8
Wydawca: VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. (Grupa Via Medica)
Rok wydania: 2015
Opis książki:

Przekazujemy Czytelnikom kolejną pozycję z serii Biblioteka Chirurga
Onkologa. Tym razem przedstawiamy problem leczenia
chorych na nowotwory, będących w późnym stopniu zaawansowania,
u których tradycyjne leczenie chirurgiczne nie jest możliwe,
a konwencjonalne metody leczenia paliatywnego nie zdają
egzaminu. Omawiana w książce elektrochemioterapia to metoda
leczenia paliatywnego, dedykowana tym pacjentom, u których
doszło do odległych przerzutów do skóry i tkanki podskórnej
lub nieresekcyjnej wznowy miejscowej nowotworu w powłokach
ciała. Zwiększa instrumentarium chirurga onkologa, a jednocześnie
znajduje się w fazie rozwoju dającego możliwość poszerzenia
jej wskazań. Elektrochemioterapię stosuje się w ponad
100 ośrodkach onkologicznych w Europie, w których opracowano
standardy postępowania, a jej skuteczność miejscowa związana
z korzyścią kliniczną w ponad 90% przypadków pozwala na uzyskanie
istotnej kontroli miejscowej nowotworu. W Polsce, zgodnie
z opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych, elektrochemioterapia
może być stosowana na podstawie decyzji konsylium lekarzy
specjalistów z różnych dziedzin do leczenia przerzutów lub
wznowy czerniaka skóry oraz przerzutów do skóry lub nieresekcyjnej
wznowy raka piersi.
Niniejsza książka, napisana przez najwybitniejszych polskich
specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej zajmujących
się powyższą problematyką, jest praktycznym przewodnikiem
po elektrochemioterapii. Seria wydawnicza Biblioteka Chirurga
Onkologa wzbogaciła się zatem o wartościową i interesującą pozycję,
z którą powinien się zapoznać każdy lekarz zajmujący się
diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory.

Biblioteka Chirurga Onkologa, Tom 3 Mięsaki tkanek miękkich

Autorzy: Arkadiusz Jeziorski (red.), Piotr Rutkowski (red.)
ISBN: 978-83-7599-864-1
Wydawca: VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. (Grupa Via Medica)
Rok wydania: 2015
Opis książki:

W ciągu ostatnich lat osiągnięto znaczący postęp w leczeniu mięsaków tkanek miękkich nie tylko ogniska pierwotnego, ale również wznów miejscowych i przerzutów. Kluczową rolę w terapii tych nowotworów odgrywa leczenie chirurgiczne, jednak wprowadzenie zasad leczenia skojarzonego (chirurgii, radioterapii i chemioterapii) w wyspecjalizowanych ośrodkach onkologicznych w ramach wielodyscyplinarnych zespołów znamiennie zwiększyło szansę na całkowite wyleczenie chorego lub uzyskanie długoletniego przeżycia, a także na ograniczenie zasięgu operacji (wykonanie operacji oszczędzającej kończynę zamiast amputacji). Kolejnym, spektakularnym krokiem naprzód w przypadku niektórych typów mięsaków jest wprowadzenie leków celowanych molekularnie nakierowanych na zaburzenie genetyczne stanowiące przyczynę etiologiczną danego nowotworu (np. nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego czy dermatofibrosarcoma protuberans). Najistotniejsze w leczeniu chorych na mięsaki z powodu rzadkości występowania tych nowotworów (ok. 1000-1300 nowych zachorowań rocznie w Polsce) oraz konieczności leczenia skojarzonego wraz z elementami zaawansowanych technik rekonstrukcyjnych jest prowadzenie terapii od początku w ramach wielodyscyplinarnego zespołu mającego doświadczenie w leczeniu mięsaków. W minimalnym składzie zespołu powinni się znaleźć: chirurg onkolog, radioterapeuta, onkolog kliniczny, patolog, radiolog i rehabilitant.

Książka, którą mają Państwo w rękach, została przygotowana przez grono znakomitych autorów z ośrodków polskich i zagranicznych. Przedstawia w sposób unikalny w naszym kraju aktualne zagadnienia związane z ogólną i szczegółową diagnostyką oraz terapią tej skomplikowanej grupy nowotworów, również w odniesieniu do poszczególnych typów mięsaków tkanek miękkich. Mamy nadzieję, że przewodnik ten będzie służył pomocą w praktyce lekarzy wielu specjalności i przyczyni się do poprawy wyników leczenia chorych na mięsaki.

Biblioteka Chirurga Onkologa, Tom 4 Radioterapia śródoperacyjna

Autorzy: Arkadiusz Jeziorski (red.), Dawid Murawa (red.), Wojciech P. Polkowski (red.)
ISBN: 978-83-7599-975-4
Wydawca: VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. (Grupa Via Medica)
Rok wydania: 2016
Opis książki:

Radioterapia śródoperacyjna to wspólne dzieło i współpraca chirurgów, radioterapeutów i fizyków medycznych. Metoda jest coraz powszechniej stosowana w leczeniu różnych nowotworów. Oczywiście najczęściej użycie i różne modyfikacje IORT spotykamy w leczeniu raka gruczołu piersiowego, ale możliwości dotyczą wszystkich nowotworów narządów litych, zarówno w zakresie głowy, szyi, jak i klatki piersiowej i jamy brzusznej, a na nowotworach tkanek miękkich kończąc. Ktoś spyta, co daje zastosowanie radioterapii w trakcie zabiegu operacyjnego ? W odpowiednio dobranych grupach leczonych przez nas chorych poprawę w zakresie wyników leczenia miejscowego - zmniejszenie ryzyka wznowy procesu nowotworowego. To z kolei może przekładać się na poprawę wyników przeżyć całkowitych i przeżyć wolnych od choroby nowotworowej.

Biblioteka Chirurga Onkologa, Tom 5 Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi. Konsensus PTChO

Autorzy: Arkadiusz Jeziorski (red.), Zbigniew I. Nowecki (red.)
ISBN: 978-83-65672-04-9
Wydawca: VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. (Grupa Via Medica)
Rok wydania: 2016
Opis książki:

„Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi" Konsensus Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pod patronatem merytorycznym Konsultanta
Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej to niezwykle istotna praca zbiorowa
wytyczająca aktualne ramy postępowania dla kwalifikacji, leczenia chirurgicznego i okołooperacyjnego
(leczenie systemowe, radioterapia itd.) nowotworów piersi. Z pewnością
przyczyni się ona do poprawy wyników terapii raka piersi w praktyce klinicznej w naszym
kraju, jak również uszczegółowi zasady prawidłowego leczenia chorych na te nowotwory.
Konsensus jest swoistym przewodnikiem dla wszystkich chirurgów leczących chorych na
raki piersi, prezentującym algorytmy oparte o zasady EBM (evidence-based medicine),
które powinny być stosowane w każdym oddziale zajmującym się opieką nad chorymi z
tym rozpoznaniem.
Prof. Piotr Rutkowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Biblioteka Chirurga Onkologa, Tom 6 Mięsaki kości

Autorzy: Arkadiusz Jeziorski (red.), Piotr Rutkowski (red.)
ISBN: 978-83-7599-266-3
Wydawca: VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. (Grupa Via Medica)
Rok wydania: 2016
Opis książki:

Mięsaki kości stanowią zróżnicowaną grupę rzadkich nowotworów
pochodzenia mezenchymalnego. Prawidłowe rozpoznanie
i skuteczne leczenie skojarzone pierwotnych nowotworów złośliwych
kości (mięsaków) jest sumą współpracy radiologów, chirurgów
onkologów i chirurgów ortopedów, onkologów klinicznych,
radioterapeutów, rehabilitantów, patologów i specjalistów medycyny
nuklearnej. Bezwzględnym warunkiem w diagnostyce i leczeniu
mięsaków kości jest wielodyscyplinarna współpraca wielospecjalistyczna
w doświadczonych ośrodkach.
Oddajemy w ręce Czytelników pierwszą w Polsce książkę przedstawiającą
w sposób kompleksowy te trudne zagadnienia, która,
mamy nadzieję, będzie stanowiła pomocne narzędzie w pracy
z pacjentami chorymi na te skomplikowane nowotwory.

Bibliotek Chirurga Onkologa, Tom 7 Nowe terapie w czerniakach

Autorzy: Arkadiusz Jeziorski (red.), Piotr Rutkowski (red.)
ISBN: 978-83-65672-15-5
Wydawca: VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. (Grupa Via Medica)
Rok wydania: 2016
Opis książki:

W ostatnich 5 latach nastąpił przełom w leczeniu czerniaków w stadium uogólnienia. Wiąże się to zarówno z rozwojem leczenia ukierunkowanego molekularnie, jak i immunoterapii. Nowe metody leczenia wprowadzone do codziennej praktyki klinicznej sprawiły, że obecnie sposób postępowania w przypadku rozpoznania nieresekcyjnego przerzutowego czerniaka skóry ma niewiele wspólnego z praktyką kliniczną sprzed kilku lat, a mediana przeżyć całkowitych przekracza 2 lata.
W ostatnich 5 latach w Europie zarejestrowano wemurafenib,dabrafenib, trametynib, kobimetynib, ipilimumab, niwolumab i pembrolizumab oraz talimogene laherparepvec (T-VEC). W Polsce w ramach programów lekowych dostępnych jest obecnie pięć nowych terapii — wemurafenibem, dabrafenibem, ipilimumabem, pembrolizumabem i niwolumabem. Niestety, ich wskazania refundacyjne nadal odbiegają od tych obowiązujących w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.
Obecnie podstawę leczenia systemowego stanowi immunoterapia i leczenie skojarzone lekami ukierunkowanymi molekularnie.
Co więcej, najnowsze dane dają nadzieję również na postęp w leczeniu uzupełniającym chorych o dużym ryzyku nawrotu choroby.

Kompendium chirurgii onkologicznej

Autorzy: Arkadiusz Jeziorski (red.), Piotr Rutkowski (red.)
ISBN: 978-83-7599-760-6
Wydawca: VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. (Grupa Via Medica)
Rok wydania: 2014
Opis książki:

Leczenie chirurgiczne jest i przez najbliższe lata pozostanie podstawową metodą leczenia chorych na nowotwór. Rozwój nauk pokrewnych, takich jak genetyka i biologia, spowodował, że coraz więcej wiemy na temat etiologii nowotworów. Dzięki tej wiedzy w ostatnich latach w onkologii dokonał się prawdziwy przełom w diagnostyce i terapii. Współcześnie w większości rodzajów nowotworów litych samodzielne leczenie chirurgiczne jest niewystarczające, dlatego niezbędnymi elementami nowoczesnej taktyki leczenia chorych na nowotwór są wielospecjalistyczne decyzje i skojarzone leczenie.

Właśnie mija pięć lat od wydania czterotomowego podręcznika „Chirurgia onkologiczna" pod redakcją Arkadiusza Jeziorskiego, Andrzeja Szawłowskiego i Edwarda Towpika. Postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w chirurgii onkologicznej, sprawia, że podręcznik ten, w aspekcie klinicznym, wymaga uzupełnień.

„Kompendium chirurgii onkologicznej", które powstawało pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, zostało napisane przez zespół wybitnych polskich specjalistów z zakresu onkologii. W dziele omówiono główne zagadnienia z zakresu chirurgii narządowej i podano aktualne zalecenia postępowania, oparte na światowym piśmiennictwie. Mamy nadzieję, że będzie ono pomocne w codziennej praktyce klinicznej, stanowiąc źródło właściwych decyzji diagnostycznych i leczniczych.